Telefon+48 (12)654-73-58 E-Mailbiuro@liderclub.pl

--LiderClub- Sauna-Regulamin

Regulamin

§1

Na terenie Klubu mogą przebywać tylko jego członkowie, tj. osoby, które wniosły opłatę za uczestniczenie w zajęciach prowadzonych w Lider Club.


§2

Do uczestnictwa w ćwiczeniach konieczny jest strój sportowy, a przede wszystkim obuwie zamienne z czystą podeszwą (inne od tego, w którym przyszło się do klubu); ze względów higienicznych wskazane jest posiadanie własnego ręcznika.


§3

Lider Sport nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki zaistniałe na terenie studia, wynikające ze złego stanu zdrowia ćwiczącego członka Klubu.


§4

Lider Sport nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez prowadzącego zajęcia instruktora.


§5

Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.


§6

W przypadku złego samopoczucia, ciąży, urazów oraz wszelkich poważnych problemów zdrowotnych, należy poinformować instruktora przed zajęciami.


§7

Każda sztanga musi być zabezpieczona zaciskami; sztang i sztangielek nie można rzucać, a po użyciu należy odkładać na stojaki w oznaczone miejsca; sprzęt należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem.
 

§8

Członków Klubu obowiązuje dbałość o porządek oraz sprzęt sportowy, będący wyposażeniem studia.


§9

Opłaconych miesięcznych abonamentów nie można odstępować innym osobom; kwota wpłacona za treningi nie ulega zwrotowi.


§10

Ceny karnetów i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik; poza ofertami stałymi, mogą okresowo obowiązywać oferty specjalne (promocje); promocje nie łączą się..


§11

Dzieci poniżej 16 roku życia nie mogą przebywać na siłowni, bez pełnoletniego opiekuna (i/lub) instruktora, który będzie sprawował pieczę oraz dbał o bezpieczeństwo nieletniego.


§12

Młodzież pomiędzy 16-nastym, a 18-nastym rokiem życia, może korzystać z siłowni po podpisaniu przez rodzica/opiekuna stosownego oświadczenia; zgodę na korzystanie z siłowni osoby niepełnoletniej, podpisuje rodzic/opiekun osobiście w recepcji Klubu, gdzie uzyska wszelkie niezbędne informacje.

§13

W razie wyrażenia zgody przez rodzica/opiekuna, zostaje on poinformowany, iż dziecko wykonuje ćwiczenia samodzielnie oraz Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zaleconych przez trenera, bądź obsługę.


§14

W wyjątkowych przypadkach po przedłożeniu zwolnienia lekarskiego, planowy trening można odpracować w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu nieobecności z obsługą Klubu. 


§15

Lider Sport nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni lub w innych pomieszczeniach Klubu; cenne rzeczy można przechować w recepcji.


§16

Klubowicz pokrywa koszt naprawy zniszczonego sprzętu używanego niezgodnie z przeznaczeniem oraz koszt zakupu zagubionego lub uszkodzonego klucza do szafki; koszt kluczyka 20PLN.


§17

W przypadku nie dostosowania się do powyższych punktów regulaminu Lider Sport będzie zobligowana do unieważnienia karnetu i/lub pobrania opłaty za uszkodzenia/zagubienia mienia, spowodowane przez członka Klubu


§18

Każda osoba wykupująca karnet na dowolne zajęcia lub jednorazowe wejście, akceptuje jednocześnie postanowienia powyższego regulaminu.